Bygg- og Bevar-prisen 2016

Hva betyr denne nasjonale hederen for HøieUeland, Kjell Høie?

Selvfølgelig er det fantastisk for oss med en slik nasjonal anerkjennelse og en slik pris.

Det som ligger bak prisen er at vi opp gjennom årene har fått mange krevende restaureringsoppgaver fra byggherrer med forståelse for god byggeskikk.

Disse oppgavene, ofte gjennomført i et nært samspill med dyktige antikvarer og arkitekter, har i sum ført oss frem til denne flotte utmerkelsen.

Jeg vil samtidig trekke frem at det gode samarbeidet med andre håndverkere og leverandører har vært helt avgjørende.

Så denne prisen er egentlig et resultat av krevende oppgaver og et godt lagspill, hvor alle deltakere har vært opptatt av å spille hverandre gode.

Dette kan våre dyktige samarbeidspartnere ta til seg, og ta sin del av æren for.

Vi opplever i tillegg en annen stor verdi som følger med restaureringsoppgaver.  Tidligere tiders fagkunnskap blir formidlet videre til neste generasjon tømrere på en utrolig verdigfull måte. Ingen skolebenk kan erstatte denne erfaringen. Resultatet er mer kunnskapsrike medarbeidere som står bedre rustet til å vurdere gode og varige løsninger når vi prosjekterer morgendagens bygg.

Så alt i alt, avslutter Kjell med et smil, en slik pris er ikke bare heder og ære til våre samarbeidspartnere og medarbeiderne i HøieUeland, den er først og fremst en inspirasjon til å strekke oss videre, si til oss selv; i helgen var vi best, men på mandag vil vi bli enda bedre!

Selvfølgelig er det alltid kjekt å bli sett og bli satt pris på, sier Kjell Høie i HøieUeland.

Harald Ueland og Kjell Høie tok stolt imot Bygg- og Bevar-prisen 2016. Prisen ble delt ut av riksantikvar Jørn Holme, styreleder i Bygg og Bevar.

 

Personvern og cookies