Reportasje

Tekst fra Sirdalsmagasinet: Bethi Dirdal Jåtun

Hytter på lag med naturen

Pyramidehytta i Sinneslia ble nylig solgt. Det samme ble en av de to øvrige arkitekttegnede hyttene Sandnes-firmaet HøieUeland har bygget i samme område

Hyttene skiller seg fra den øvrige hyttebebyggelsen i Sirdal. Det er noe egenartet over byggene arkitektene Hoem+Folstad og HøieUeland har skapt i Sinneslia.
– Vi ville at hyttene skulle tilføre noe helt nytt til området, sier daglig og faglig leder i HøieUeland, Kjell Høie til Sirdalmagasinet, som møter ham klokken halv ni på kontoret
i Sandnes der han og kollegene allerede er et godt stykke ut i dagen.

DE RETTE BYGGHERRENE
– Hyttene glir naturlig inn i omgivelsene, fortsetter han og forteller at de nærmest går i ett med landskapet når snøen legger seg på taket. Fortsatt har de to tomter for salg på
samme sted.
– Vi er på jakt etter de rette byggherrene, smiler han og legger til at de like gjerne jobber med små som store budsjetter.

VOLUM VIKTIGERE ENN AREAL
– Poenget er å skape gode, effektive planløsninger innenfor de rammene vi til enhver tid har. Hyttebyggere og kjøpere er ofte for opptatt av antall kvadratmeter, sier han.
– Vi må i alle fall ha 90, sier de gjerne. Mens arkitektene er mer opptatt av effektiv arealutnyttelse med gode romopplevelser, av å fange sol og utsikt og av å trekke naturen inn og rommene ut, slik at det hele tiden skapes bevegelse.

TIDLØST OG PRAKTISK
– De dyktigste arkitektene evner å forene det tidløse med det praktiske, sier han og forteller at de konsekvent samarbeider med arkitekter i prosjektene sine, vel vitende om at såvel bransjekolleger som byggherrer ofte oppfatter arkitekter som et fordyrende ledd, med kunstferdige løsninger mer egnet for
magasiner enn praktisk bruk.
– Det er verdt å lytte til folk som har tatt en femårig utdannelse og ervervet seg en tidløs kunnskap om hva som skaper gode bo- og arbeidsplasser, sier han og legger til:
– Arkitektene bidrar til å skape bygg som står seg gjennom skiftende tider og trender, og de kommer ofte med løsninger de fleste av oss andre ikke tenker på.

SAMARBEID PÅ TVERS
Den erfarne byggmesteren er opptatt av å skape godt samarbeid mellom byggherre, arkitekt og håndverker, noe han mener er en
forutsetning for kvalitet og gode løsninger.
– Jeg pleier å si til arkitektene at om de praktiske tingene ikke er på plass, står det i veien for estetikken. Folk er opptatt av hvor ting skal plasseres, av bodplass, antall soverom og slike ting.

BENYTTER GAMLE BYGGETRADISJONER
Hyttene i Sinneslia bygger på gamle håndverkstradisjoner både hva materialvalg og håndverk angår, noe byggmestrene fra
Sandnes nærmest har gjort til et varemerke. Ikke bare når de restaurerer gamle hus og verneverdige bygg, men også når de bygger nytt.
– Å benytte elementer fra gamle byggeteknikker og tenkemåter sammen med moderne arkitektur, gir gode resultater. Dette er god byggeskikk, sier Kjell og smiler.
Hyttene i Sinneslia er for eksempel både pustende og miljøvennlige, bygd med naturlige materialer og produkter.

HYTTER INSPIRERT AV HØYLÅVER PÅ KVÆVEN
– Å bygge hytter og hus i egen regi, gir et ekstra bein til å stå på, sier Kjell videre.
Han forteller at de i løpet av de siste ti årene også har bygd sju hytter ved Stølstjørn, i et område som ligger et stykke innover i Forsbergløypa.
Arkitekten bak disse langstrakte hyttene, som er utformet etter inspirasjon fra gamle høylåver på Kvæven, er Edna Tonning.

FORELØPIG IKKE FLERE NYE PLANER I SIRDAL
Utover salg av den gjenstående hytta og de to tomtene i Sinneslia, har HøilandUeland så langt ingen nye planer i Sirdal.
– Men vi har veldig sansen for å bygge spennende hytter uten at de skal koste for mye, skyter han inn.
– Utrolig hva vi kan få til, uten at det går utover kvaliteten, når vi kommer tidlig nok inn i planleggingen, sier en stolt leder i HøieUeland. Firmaet som på slutten av fjoråret drog i land den prestisjetunge nasjonale hedersbevisningen, Bygg- og Bevarprisen 2016.

Personvern og cookies