I pakt med naturen

De husene vi bygger i dag definerer ikke bare hvem vi er og hvilke behov vi har. De definerer også vårt forhold til naturen. Til lyset. Til utsikten og omgivelsene. Til hvordan vi lever.

Når vi i HøieUeland skal bygge et hus for deg, bygger vi i pakt med stolte fagtradisjoner. Det betyr at vi utfører solid håndverk. Vi bruker alltid de beste materialene. Vi bygger med respekt for naturen og det som var. Samtidig er vi alltid nysgjerrige på ny teknologi og moderne metoder.

De husene vi bygger i dag definerer ikke bare hvem vi er og hvilke behov vi har. De definerer også vårt forhold til naturen. Til lyset. Til utsikten og omgivelsene. Til hvordan vi lever.
De husene vi bygger i dag definerer ikke bare hvem vi er og hvilke behov vi har. De definerer også vårt forhold til naturen. Til lyset. Til utsikten og omgivelsene. Til hvordan vi lever.
De husene vi bygger i dag definerer ikke bare hvem vi er og hvilke behov vi har. De definerer også vårt forhold til naturen. Til lyset. Til utsikten og omgivelsene. Til hvordan vi lever.

Samspillet

Alt vi gjør er tuftet på respekt – for tradisjoner, erfaring, kompetanse, hverandre og ikke minst våre felles omgivelser. Tillit og godt lagspill gir resultater. Vi er alle en del av laget.

Opplæring

Opplæring er noe som gjennomsyrer hele vår bedrift, fordi det å lære seg og utvikle seg som håndverker, er noe vi gjør hver eneste dag, både lærling og fagmann.

Aktueltsaker