Helt siden vi startet i 1990 har HøieUeland først og fremst handlet om solid håndverk.

Om grunnleggende forståelse for materialenes egenskaper og bruksområder. Uansett om det er kjerneved, moderne stål, spon eller overflatebehandling av tre. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig; selv om vi er opptatt av tradisjoner, er vi også genuint interessert i teknologisk smarte løsninger, nye metoder og alternative materialer.

 

Hva er god byggeskikk?

God byggeskikk handler om forståelse av naturen. Vær, vind og klima kombinert med treets livssyklus og hvilke kvaliteter dette gir. Forent med god arkitektur, resulterer dette i en god forvaltning av naturen, og kan til slutt oppsummeres med god byggeskikk.

Eller for å si det på en annen måte: Godt håndverk sammen med god arkitektur er god byggeskikk.

Helt siden vi startet i 1990 har HøieUeland først og fremst handlet om solid håndverk.
Helt siden vi startet i 1990 har HøieUeland først og fremst handlet om solid håndverk.
Helt siden vi startet i 1990 har HøieUeland først og fremst handlet om solid håndverk.

Kvalitet

Vi ønsker å levere kvalitet som er mer enn fine overflater. Kvaliteten ligger også i det du ikke ser. For eksempel at hele treet er utnyttet. At arkitekturen står seg gjennom trender. At kvaliteten varer og gir trivsel. Noe mer og noe bedre enn «standard».

I HøieUeland skaper vi boliger og fritidsboliger for at du og naturen skal ha det bra. Konkret kan dette bety at tømmeret er plukket ut fra utvalgte skogområder i samarbeid med skogeier og sagbruk. At vi bruker hele stokken. Kjerneveden ute, yteveden innendørs og resten males opp til fiber som nyttes til isolasjon, lyddemping, varmelagring og vindtetting.

Prisbelønnet innsats

Vårt mangeårige arbeid med bygg som er fredet eller vernet er kanskje det vi i HøieUeland er mest kjent for. Dette ryktet er vi stolte av. Vi gleder oss i tillegg over av de mange byggeskikk- og verneprisene som vi har vært en del av. Denne type oppgaver gir også lærlingene våre en grunnleggende innsikt i faget, og bringer dermed tradisjonene med godt håndverk videre.

Verdiskaping

Like viktig som å gjøre alt etter boken, er at vi virkelig forstår hva du søker etter.