Hva er god byggeskikk?

God byggeskikk handler om forståelse av naturen. Vær, vind og klima kombinert med treets livssyklus og hvilke kvaliteter dette gir. Forent med god arkitektur resulterer dette i en god forvaltning av naturen og kan til slutt oppsummeres som god byggeskikk.

Eller for å si det på en annen måte:

Godt håndverk sammen med god arkitektur er god byggeskikk.

Hva er god byggeskikk?
Hva er god byggeskikk?
Hva er god byggeskikk?

Vi ønsker å levere kvalitet som er mer enn fine fasader og overflater. Kvaliteten ligger også i det du ikke ser. For eks at hele treet er utnyttet. At arkitekturen står seg gjennom trender. At kvaliteten varer og gir trivsel. Noe mer og noe bedre enn “standard”.

I HøieUeland skaper vi boliger og fritidsboliger for at du og naturen skal ha det bra. Konkret kan dette bety at vi bruker hele tømmerstokken. Kjerneveden ute, yteveden innendørs og resten males opp til fiber som nyttes til isolasjon, lyddemping, varmelagring og vindtetting. Tømmer er plukket ut fra utvalgte skogområder i samarbeid med skogeiere og sagbruk.