Opplæring

Opplæring

HøieUeland er et lag. Vår opplæring handler derfor om å spille hverandre gode.

Målsetningen for HøieUeland er å gi en opplæring som utdanner dyktige fagfolk som brenner for faget og trives i en faglig utvikling. Vi har fokus på en variert og inspirerende opplæring som skal bidra til mestring og gi en nysgjerrighet for faget. Vurdering er ikke bare å sette karakterer på en prestasjon, men også det å veilede, gi råd og hjelp til å arbeide og tenke selvstendig.

Opplæring

Vi er kanskje over gjennomsnittet opptatt av opplæring. Av den grunn er minst en håndfull lærlinger til en hver tid en del av laget “HøieUeland”. Vi er en egen godkjent opplæringsbedrift med ansvar for egne lærlinger. Dette er noe vi har valgt fordi det å videreformidle kunnskap og håndverk er noe vi brenner for. Vår opplæring handler om mer enn å klare å bestå svenneprøven. Håndverk skal videreformidles og dette en en aktiv prosess hvor både hodet og kroppen skal lære seg.

Opplæring

Jon Bojer Godal har skrevet:

«Handverk er kultur, ei vidareføring av ein viss måte å handle på, og ein innfallsvinkel til å utvikle seg som menneske, til å forstå så vel som til å kunne lage nyttige ting»

Opplæring

For å bli en dyktig og effektiv fagmann er du avhengig av å kunne se for deg alle delmål og hele arbeidsprosessen frem til sluttresultatet. Dette er noe lærlingene må trenes i daglig. Å bestå svenneprøven er viktig, men våre lærlinger erfarer ofte at den virkelige læretiden begynner først ved bestått svennebrev, for å lære seg et håndverk er et livsprosjekt.

«En gammel håndverker er som et brennende bibliotek»
– Vestafrikansk uttrykk

Opplæring

Å overføre kunnskap
«Den erfaringsbaserte kunnskapen en håndverker besitter, kan ikke skrives ned og læres gjennom pugging. Den må overføres gjennom praksis, ved å arbeide i fellesskap, ved å se, kjenne, lytte og lære. Kunnskapsoverføringen krever kontakt mellom generasjonene, formidlet gjennom kunnskapsbærende fellesskap.»
– Jonas Bals.