Lauvastølveien
Prosjekt: | Lauvastølveien | Arkitekt: | Element
Ferdigstilt: | 2022 | Sted: | Tasta

Nytt tilbygg, carport og bekledning på husets sørside.

Et påbygg for å utvide eksisterende inngangsparti og samtidig binde sammen uteområdet med ny carport. Ny kledning i kjerneved furu og kobberbeslag på gesims, rundt vinduer og himling i nisje. Inngangsdøren er også kobberbeslått.