Multikomforthus Optimera
Prosjekt: | Multikomforthus Optimera | Arkitekt: | Sjo Fasting Arkitekter
Ferdigstilt: | 2015 | Sted: | Myklebust, Sola

De tre boligene på Myklebust er ett av to prosjekter i Norge hvor Optimera as demonstrerer Saint Gobains Multikomfortkonsept.

Målet er at husene skal fremme god byggeskikk og bidra til utviklingen av en nåtidig bygningskultur av høy kvalitet. Husene er robuste og gjenspeiler regional og nasjonal byggetradisjon, viser kontemporær arkitektur og utforsker fremtidens bolig, gjennom tekniske og arkitektoniske løsninger.