Naust Lauvås
Prosjekt: | Naust Lauvås | Arkitekt: | Trodahl arkitekter
Ferdigstilt: | 2008 | Sted: | Sandnes

Her fikk vi gjenreise et gammelt naust på Lauvås.

Arbeidet innebar bærende konstruksjon, kledning og tak. Naustet skal tåle sjøens påkjenning i mange år da både kledning og tak er naturlige materialer av høg kvalitet og med lang levetid.