Naust Sokn
Prosjekt: | Naust Sokn | Arkitekt: | Espen Surnevik
Ferdigstilt: | 2020 | Sted: | Sokn

Nytt liv og ny bruk på 200 år gamle murer.

Naustet ligger på øya Sokn utenfor Stavanger og er plassert på to hundre år gamle naustmurer i kystkulturlandskapet i Ryfylke. Prosjektet utforsker hvordan nye byggemåter kan ta med seg historien og byggeskikken inn i en ny tid med nye behov. Prosjektet opprettholder den gamle naustfunksjonen i bunn bak de gamle natursteinsmurene. Nybygget over er utført i oksidert zink for å motstå det harde klimaet fra Nordsjøen utenfor. Prosjektet knytter fortid og fremtid sammen i en fabulerende regional arkitektur.