Samspillet

Samspillet

En byggeprosess kan være krevende og vanskelig. Mange valg skal tas og løsninger skal velges.

Vi bygger i sammen. Vi har stor tro på og lang erfaring med at et godt samspill mellom byggherre, håndverkere, arkitekt og samarbeidspartnere er avgjørende for et godt resultat!

Samspillet

Planlegging
Når vi får tillit fra byggherre og sammen lager felles mål, kan vi bidra til at byggherre blir bedre for seg selv. Det er mye sammensatt kompetanse i et byggeprosjekt, og det beste resultatet får vi når hver enkelt aktør tar ansvar for sin egen utførsel og arkitekten følger utførselen til ferdigstillelse.

Samspillet

Relasjoner
Det er mange fag som skal på banen når et hus skal bygges; Strøm, vinduer, mur, betong, glass, trapper, vann, varme, styring osv. Ulike aktører kommer inn i et prosjekt med hver sin spesialkompetanse. At hver enkelt tar ansvar og leverer kvalitet etter avtale er viktig.

Men vår erfaring er også at gode relasjoner er viktige i byggeprosessen. Vi jobber best når vi kjenner hverandre og respekterer hverandre. Vi er mennesker og bygger hus for mennesker. Derfor er holdninger, respekt og kommunikasjon noen av våre viktigste verdier.

Samspillet