Veslestova på Jernaldergården

Veslestova på Jernaldergården

Vi har fått restaurere enda en av bygningene på Jernaldergården på Ullandhaug i Stavanger. Det har vi gjort i sammen med Ryfylkemuseet. Veslestova er nå rekonstruert. Nye steinmurer, takkonstruksjon og taket tekket med bjørkenever og torv.

Det som gjorde denne tilbakeføringen helt spesiell var at vi kun benyttet oss av de redskaper de hadde for hånden i Norge på 500 tallet. Dette gjorde arbeidet spennende da vi virkelig fikk kjenne på kroppen hva det vil si å jobbe med gamle redskaper. Til og med når vi var i skogen for å hente ut tømmer, var det øksa som var gjeldende hogstverktøy. Tungvint vil kanskje noen hevde, men her er det flere ting som var viktige;

– Vi bygget et grindverksbygg som skal være et museum hvor besøkende skal kunne se, kjenne og lære om hvordan de bygget og levde for 1500 år siden. Da er det av stor betydning at arbeidet er utført etter gamle håndverkstradisjoner med materialer og redskaper de hadde til rådighet på den tiden. Dermed blir bygget, og måten det blir bygget på, kulturformidling i seg selv.

 

 

Veslestova på Jernaldergården
Vi samarbeidet med Kjell Gunnar Haraldseid og Sven Hoftun fra Ryfylkemuseet.
Veslestova på Jernaldergården
Ola Gilje legger de første laga med never under torvhaldstokken.

Kunnskapsformidling

Både fagmenn og lærlinger var med på rekonstruksjonen. Dette var veldig viktig for oss for slike læringsmuligheter kom men nokså sjeldent, det er ikke ofte vi får sette opp byggverk fra 500 tallet. Kunnskapen, kulturen, historien og erfaringen vi tar med oss videre fra dette prosjektet er verdifull, for det er et resultat av kunnskapsformidling i fellesskap gjennom praktisk arbeid, på mange måter den beste måten å lære på. Samarbeidet med Ryfylkemuseet var veldig bra, de hadde bred kunnskap om konstruksjoner, løsninger og ulike måter å tekke tak med never. Vi ble grundig kurset før vi fikk utøve kunnskapen i praksis ved å tekke taket.

Veslestova på Jernaldergården
Sven Hoftun viser Gard Høie riktig leggeretning.
Veslestova på Jernaldergården
Noe av den gamle neveren som lå på taket før rekonstruksjonen ble lagt rett under torva som slitelag.
Veslestova på Jernaldergården
Innvendig lager vi sittebenker langs veggene, også de er laget kun med øks og naver.
Veslestova på Jernaldergården
Luftelyre er nå på plass for å lufte ut røyk fra ildstedet, samt slippe inn lys.
Veslestova på Jernaldergården
Veslestova på Jernaldergården
Det legges hele syv lag når en tekker med never. Fra gammelt av kan syv lag også bety tilstrekkelig.
Se grindverkskonstruksjonen i denne filmsnutten.

Se hvordan inngangsdøra til Veslestova er laget og hengslet.