Løe Salte

Løe Salte

Utgangspunktet for gjenoppbyggingen er grindverkskonstruksjon, og videre tolkingen av den, i Rogaland fra første halvdel av 1900 tallet.

Låven er stor, det var en såkalt enhetslåve med flere formål under samme tak: Høy på loftet, dyr i hovedetasjen og gjødselkjeller under. Med valgt løsning blir det høyt under taket og større rom, forklarer Trodahl.

Løe Salte
I fjøsdelen, er det satt opp stolper som markerer båsene. For å slippe inn dagslys til denne delen, er det lagt inn et stort overlysvindu på 3 x 15 meter. Arkitekten forklarer at konstruksjonen med takutstikk beskytter den gamle ikkebærende teglsteinsmuren.

Vindtetting viktigst
Det er lagt sutak i kompakt tre og trefiberisolasjon i taket. Veggene er ikke isolert, men vindtettet. – Det er det viktigste her på Jæren hvor det alltid blåser forklarer Trodahl.

Han legger til at han har hatt et godt samarbeid med Kjell Høie og håndverkerne i firmaet.

– Det er viktig at vi snakker samme språk, fastslår arkitekten.

Løe Salte

Gjøre byggherren bedre
– Når vi skal vurdere en restaurering og oppgradering som dette, ser vi alltid etter muligheter og utfordringer, forklarer Kjell Høie.

– Vi søker oppdrag med gode byggherrer, arkitekter og antikvarer.  Vi har respekt for arkitektens kompetanse og byggherres behov, og når i tillegg arkitekten har så mye kunnskap om bygningsvern som Trodahl, tenker vi at prosjektet kan bli veldig bra!

– Når vi får tillit fra byggherre og lager felles mål, kan vi bidra til at byggherre blir bedre for seg selv enn om han og en arkitekt skulle beskrevet alene. Det er mye sammensatt kompetanse i et slikt prosjekt, og det beste resultatet får vi når det er gjensidig respekt mellom byggherre, arkitekt og håndverkere – slik at håndverkerne får være med i planleggingen og arkitekten får være med på sluttføringen.

Løe Salte
Sutaket er laget i kraftige dimensjoner for bæring, men også varmelagring.

Verdt å bevare
– I slike prosjekter ser vi alltid etter hva det går an å ta vare på, fortsetter Høie.

– Her var det teglsteinsmurer med flotte støpejernsvinduer som  stod igjen, de fungerte som værhud men var sårbare for vind. Siden den ikke ville tåle bæring, måtte vi tenke nytt. Innvendige gulv ble støpt i betong med fundament for trekonstruksjon og med vannvarme i gulvet for den nye bruken av låven.

Videre ble de gamle murene forsterket og forankret til den nye konstruksjonen.

 

Løe Salte

Realkompetanse
Med tanke på opplæring, gir denne eldre konstruksjonen, med trykk- og strekkrefter, knutepunkt, forankring og vindavstivning, veldig gode muligheter for lærlinger og svenner til å lære seg en forståelse av krefter.

I tillegg så gir en oppgradering med kompakt tre, trefiberisolasjon og vindtetting, mulighet til å forstå hvorfor vi vindtetter på Jæren, og at vi med å isolere såpass lite, allikevel får en god klimasone.

 

Løe Salte