Androhuset
Prosjekt: | Androhuset | Arkitekt: | Haga Grov
Ferdigstilt: | 2021 | Sted: | Kvitsøy

Det over 200 år gamle huset bestod av to laftekasser som var flyttet til Kvitsøy og satt sammen til ett hus.

Hele den sammensatte laftekassen ble heist over til nabotomta slik at vi kunne bygge opp underetasjen. Kjelleren er sjøhusdelen av boligen og ved springflo kan sjøen komme inn på gulvet, men huset er bygget for at dette skal kunne skje uten at noe blir ødelagt.