Kvernhus Tau
Prosjekt: | Kvernhusa på Tau | Ferdigstilt: | 2020 | Sted: | Tau

Kvernhusene på Tau er blant Strands kommunes viktigste kulturminner. Nå er bygningene restaurerte og klare til å formidle historie.

Kvernhusene som ble bygget på midten av 1800 tallet, var i dårlig forfatning, og vi fikk oppdraget med å restaurere og tilbakeføre dem.

I denne prosessen har vi brukt nøye utvalgte materialer fra lokale sagbruk. Da de bygget kvernhusene i sin tid brukte de solid og godt treverk som holdt i over 200 år. Å benytte gamle håndverkstradisjoner og sørge for høy materialkvalitet er helt avgjørende for et slikt prosjekt.