Arkjå
Prosjekt: | Arkjå | Arkitekt: | Trodahl arkitekter
Ferdigstilt: | 2004 | Sted: | Time kommune

“Arkjå” er navnet på et drøyt hundre år gammelt bolighus. Huset er bygget som en sandneskasse med to skuter, til forveksling lik et jærhus.

Da Trodahl Arkitekter kom inn i prosjektet var huset svært forfallent etter å ha stått tomt i nærmere 30 år. Det ble imidlertid tidlig klart at selve tømmerkassen var i god stand.

Det første man gjorde var å flytte huset til en ny tomt. Her ble det satt oppå en ny grunnmur med ny kjellerdel. De to skutene, som opprinnelig ble brukt som lagringsplass for brenne om vinteren, ble i rehabiliteringen omgjort til en del av huset. Huset er varsomt restaurert med stor omhu for detaljene. Samtidig har det vært viktig å legge til rette for et moderne familieliv med de ønsker og behov man måtte ha i dag.

Arkjå er registrert i kommunens egen verneliste KLP, gjengitt i Kulturminneplanen fra 2008. Huset fikk også Time kommune sin kulturvernpris for 2008.

Fotograf: Sveinung Bråthen