• Prosjekt: Lea
  • Arkitekt: Trodahl arkitekter
  • Ferdigstilt: 2014
  • Sted: Lea, Sandnes

Leaveien er et gårdstun med to boliger med et felles garasjeanlegg. Det ene huset er tegnet til en barnefamilie og den andre er tegnet til barnas besteforeldre. De to husene har  samme formspråk og materialebruk, men er i planløsningen tilpasset de ulike familiesituasjonene.

Gavlene er bygget opp av rød mursten, mens øvrige fasader er i mørk trekledning. Saltak og nedløpsrør er i sink.

Fotograf: Rasmus Norlander

Personvern og cookies