Høle Kirke
Prosjekt: | Høle Kirke | Arkitekt: | Ole Serinius Trodahl
Ferdigstilt: | 2010 | Sted: | Høle

Oppgradering av hoveddør og spir på Høle Kirke.

Korset på toppen av spiret forårsaket at konstruksjonen i spiret råtnet. Det måtte derfor rekonstrueres. Bunnstokk og hoveddør skiftet på våpenhuset.