Langhus jernaldergården
Prosjekt: | Langhus Jernaldergården | Ferdigstilt: | 2019 | Sted: | Ullandhaug

Vi har hatt gleden av å restaurere et langhus på Ullandhaug.

 

Prosjektet var et samarbeid med Stiftelsen Ullandhauggarden. Vi hadde kurs undervegs i prosjektet i med Steinar Moldal fra Hjerleid Handverksskole. Da ble det undervist om bl.a. tekking med never, grindverk og gamle teknikker. Før vi kom så langt begynte vi med å hente ut tømmer i skogen.