Holmeegenes
Prosjekt: | Holmeegenes | Arkitekt: | Trodahl arkitekter
Ferdigstilt: | 2015 | Sted: | Stavanger

Holmeegenes i Stavanger ble bygd som lyststed på 1860-tallet, med en kombinert bolig- og driftsbygning etter danske forbilder, og fra 1890-tallet ble eiendommen drevet som gartneri. Eiendommen og bygningene ble fredet av Riksantikvaren høsten 2005.

 

Holmeegenes representerer fastfrosset byhistorie, arkitekturhistorie, hagehistorie og politisk historie. I tillegg til bygningene i seg selv, er inventaret av særlig kulturhistorisk verdi, med en stor samling gjenstander fra perioden 1. verdenskrig til 1950-årene.

Restaureringsarbeidene ved Holmeegenes har pågått siden 2002. Prosjektet bestod av en boligdel, låve og et frølager. Det har vært utført omfattende arbeider for å redde svært forfalne konstruksjoner. I låvedelen er det etablert et utstillingslokale, enkelt kjøkken, resepsjon, toaletter, trapp og heis som legger til rette for museumsvirksomhet. Det er i tillegg laget to møtelokaler, ett i 2.etasje på låven og ett i frølageret.

Fotograf: Rasmus Norlander