Ulladalen
Prosjekt: | Bru Ulladalen | Ferdigstilt: | 2016 | Sted: | Suldal

HøieUeland deltok i å gjenreise den gamle broen i Ulladalen sammen med Ryfylkemuseet og Steinar Moldal fra Hjerleid handverksskule.

Broen er viktig, ikke bare som kulturminne og for turgåere, men også for bønder og hyttefolk i området som trenger å krysse elva.

Brua er gjenreist etter gamle håndverkstradisjoner, med nøye utvalgt tømmer fra skogen lenger inne i dalen. Der ble hvert enkelt tre ringbarka og flekkbarka nesten to år før felling for å bedre kvaliteten på veden. På denne måten viderefører vi gammel og smart byggeskikk som gjør at broen vil vare betydelig lenger.

 

Slik kunnskap er høyst aktuell i disse dager med bla.a skoler og kirker som forfaller på grunn av for lite kjennskap til treets egenskaper og håndverkers arbeide.

NRK Rogaland var på besøk og laget dette innslaget her.