Sinneslia
Prosjekt: | Hytter Sinneslia S3 og S4 | Arkitekt: | Hoem Folstad
Ferdigstilt: | 2016 | Sted: | Sirdal

Hyttene s1 og s3 vokser seg inn i terrenget.

Tanken med disse hyttene var respekt for naturen og omgivelsene. Å passere dem på skituren oppfattes som at de reflekterer det som er rundt og nærmest går i ett med landskapet. Overgangen mellom sirdalens vinterpels og en nedsnødd skrå hyttevegg blir tilnærmet utvisket.