Øgårdsvegen
Prosjekt: | Øgårdsvegen | Arkitekt: | Trodahl Arkitekter
Ferdigstilt: | 2018 | Sted: | Orre

Tunet på Jæren hvor Arne Garborg skrev ferdig romanen «Fred».

Tegl-ruinen var i dårlig stand og ikke i stand til å bære taket. En ny grindkonstruksjon støtter opp teglvegger og bærer sutaket bestående av 10cm tykke stokker i gran kledd med trefiber og tettet med pustende duk ned mot teglmurene. Støpte betonggulv med vannbåren varme lager en lun klimasone i løa. Cortenstål på tak og kjerneved kledning på vegger. Innvendig kledd med høvlet furupanel på vegger. Betong- og furugulv.