Stølstjørn Ålsheia
Prosjekt: | Stølstjørn Ålsheia | Arkitekt: | Edna Tonning
Ferdigstilt: | 2016 | Sted: | Stølstjørn, Ålsheia

Utgangspunktet for denne, og seks andre hytter, var de gamle løene på Kvæven.

Hyttene er lagt langs åssiden i Simonslotta rett ovenfor Ålsheia. Det er gjort minst mulig terrenginngrep og torven på taket låg på hyttenes plassering.

Utvendig skal noen av hyttene bli værgrå, mens andre behandles med Tjære, terpentin og linojle.