Kong Haralds gate
Prosjekt: | Kong Haralds gate | Arkitekt: | Jonny Johansen
Ferdigstilt: | 2014 | Sted: | Stavanger

En flott villa på Madla med stor hage og lave gjerder.

Å bevege seg i denne boligen gir en stor opplevelse på mange plan. Den er bygget i flere etapper og flere av husets mange fløyer rommer ulike deler av begrepet; kunst.