Tidegeilen 9
Prosjekt: | Tidegeilen 9 | Ferdigstilt: | 2017 | Sted: | Stavanger

Huset i Tidegeilen 9 ble bygd i 1865. Eiers bestefar kjøpte huset i 1917. Eier ønsket å rehabilitere huset til den opprinnelige stilen. Derfor måtte alle vinduer, ytterdør og tak skiftes ut. I gården står det et uthus som var stallen til skysstasjonen. Uthuset måtte også rehabiliteres.

Eiendommen ligger nær Stavangers eldste og høyest profilerte verneområde, Gamle Stavanger. Eiendommen består av et laftet bolighus, et uthus, en hellelagt bakgård foran uthuset og en liten hage nord for dette. Bolighuset er oppført i empirestil, og er på 1 ½ etasje med knekt gavl, i tråd med de lokale brannkravene som gjaldt for ny trehusbebyggelse etter bybrannen i 1860. Bolighuset er endret, trolig mot slutten av 1800-tallet og inneholder innsalg fra flere tidsepoker. Dette vises på baksiden i 2. etg der krysspostvinduene er i sveitserstil, og skiller seg dermed fra resten av huset.