• Prosjekt: Naust Klostergården
  • Arkitekt: Trodahl Arkitekter
  • Ferdigstilt: 2017
  • Sted: Klosterøy

På historisk grunn, tett ved landets best bevarte klosteranlegg Utstein kloster, ligger det gamle naustet fra 1860. Bygget er et fredet som kulturmiljø. Det vil si at det skal være så autentisk som overhode mulig utvendig.

Utfordringen vi fikk i forhold til ønsket bruk, inneklima og autentisitet var krevende og utfordrende i ett naust som havet vi stige inn i noen ganger i løpet av ett 10 år.

Ved ett dyktig team og håndverkere, god planleggingen og gjennomføring, ble resultatet en innvending «upgrade» som imøtekommer nye behov, samtidig som autentisitet er ivaretatt.

Grindverket er bygget opp i nye materialer fra sagbruk, med gjenbruk av det som var mulig. Gulvet er ett stort varme magasin i betong. Ved bruk av glass og ett skjult isolasjonssjikt har vi skapt en ny klimasone inne, med synlige steinmurer og ett flott lysspill gjennom teglpannene ned i sjøen.

Foto: Fredrik Ringe

Personvern og cookies