Naust Klostergården
Prosjekt: | Naust Klostergården | Arkitekt: | Trodahl Arkitekter
Ferdigstilt: | 2017 | Sted: | Klosterøy

På historisk grunn, tett ved landets best bevarte klosteranlegg; Utstein kloster, ligger det gamle naustet fra 1860. Bygget er fredet som kulturmiljø. Det vil si at det utvendig skal være så autentisk som overhode mulig.

Utfordringen ble da den nye bruken, inneklimaet og autentisiteten. Dette arbeidet var krevende, utfordrende og spennende.

Med dyktige samarbeidspartnere, god planlegging og gjennomføring ble resultatet en innvending «upgrade» som imøtekom de nye behovene samtidig som vi tok vare på det som var.

Grindverket er bygget opp i nye materialer fra sagbruk, med gjenbruk av det som var mulig. Gulvet er et stort varmemagasin i betong. Ved bruk av glass og et skjult isolasjonssjikt, har vi skapt en ny klimasone inne med synlige steinmurer og ett flott lysspill gjennom teglpannene ned i sjøen.

Foto: Fredrik Ringe